Skip to toolbar

pablo_info

Corrent a Mart. Psicobiologia de l’exercici en hipogravetat simulada

El comportament psicobiològic durant exercicis de resistència es pot conceptualitzar com un procés auto-organitzat que emergeix per la coordinació entre el cervell, la perifèria i l’entorn (Balagué, Hristovski, Vázquez, & Slapsinskaite, 2013; Hristovski & Balagué, 2010). En aquest projecte el nostre objectiu es investigar aquest comportament coordinat en dos condicions de gravetat diferents: 1 G […]

Scroll to Top