Skip to toolbar

Category: Blog catalán 2

Corrent a Mart. Psicobiologia de l’exercici en hipogravetat simulada

El comportament psicobiològic durant exercicis de resistència es pot conceptualitzar com un procés auto-organitzat que emergeix per la coordinació entre el cervell, la perifèria i l’entorn (Balagué, Hristovski, Vázquez, & Slapsinskaite, 2013; Hristovski & Balagué, 2010). En aquest projecte el nostre objectiu es investigar aquest comportament coordinat en dos condicions de gravetat diferents: 1 G […]

Natàlia Balagué ha visitat la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brazil)

Natàlia Balagué ha visitat la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brazil) on ha dut a terme les següents activitats: Reunió amb els representants de la Unoesc per concretar formes de col.laboració en el marc de ​l’​INEFC Global Impartició de 2 conferencies a ​professorat i alumnat (Integració dinàmica de les ciencies de l’esport i Integració psicobiològica en la fatiga induida […]

Scroll to Top