Skip to toolbar

worpress

Congress Complex Systems in Sport 2017

THANK YOU FOR ATTENDING and participating in the International Congress Complex Systems in Sport 2017.  Thank you for your contributions representing the most recent research and state of the art developped by a rich set of universities and sport organizations in the field of Complex Systems in Sport. Thank you for sharing your ideas and […]

Natàlia Balagué ha visitat la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brazil)

Natàlia Balagué ha visitat la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brazil) on ha dut a terme les següents activitats: Reunió amb els representants de la Unoesc per concretar formes de col.laboració en el marc de ​l’​INEFC Global Impartició de 2 conferencies a ​professorat i alumnat (Integració dinàmica de les ciencies de l’esport i Integració psicobiològica en la fatiga induida […]

Natàlia Balagué ha visitado la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brasil)

Natàlia Balagué ha visitado la Unoesc (Universi​dad del Oeste of Sta. Catarina, Brasil) donde ha llevado a cabo las siguientes actividades: Reunión con los representantes de la Unoesc para concretar formas de colaboración en el marco del INEFC Global ​Impartición de 2 conferencias a ​professorado y alumnado (Integración dinámica de las ciencias del deporte y Integración psicobiológica […]

Natàlia Balagué has visited the Unoesc (Universidad del Oeste de Sta. Catarina, Brazil)

Natàlia Balagué has visited the Unoesc (Universidad del Oeste de Sta. Catarina, Brazil) where she has developed the following activities: Meeting with the Unoesc representatives for collaborating in the framework of INEFC Global Two lectures addressed to teachers and students (Integration dynamics of sport sciences and Psychobiological integration of exercise induced fatigue), Presentation of the […]

Scroll to Top